05 I 2020

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

II NIEDZIELA

Okresu Bożego Narodzenia

 

 

1. Dzisiaj II niedziela okresu Bożego Narodzenia.

 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7:30 zmiana tajemnic Żywego Różańca.

 

3. Jutro 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na wszystkich Mszach świętych poświecenie kredy i kadzidła. Dzieci przychodzą w koronach na głowie i po Mszy św. będą rozdawać kredę i kadzidło a zebrane ofiary przekażemy dla dzieci w krajach misyjnych. Taca przeznaczona jest na Działalność Misyjną Kościoła. Zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały nowy rok. Oznaczmy drzwi literami: C + M + B (skrót od łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub, według innej tradycji: K + M + B – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok – 2020.

 

4. Parafia Św. Antoniego zaprasza na Orszak Trzech Króli, rozpocznie się o godz. 11:30 - plan na plakatach.

 

5. W kaplicy naszego kościoła trwa całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do Mszy wieczornej.

 

6. Msze św. w dni powszednie o godz. 7:00 o godz. 18:00.

 

7. Serdeczne „Bóg zapłać” 7 osobom z ul. Staszica blok nr. 5 za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. Msza św. w intencji tych osób i ich rodzin będzie się 9.01.2020 r. o godz. 7:00.

W sobotę na godz. 9:00 do sprzątania kościoła proszę wiernych z ul. Staszica blok nr. 7.

 

8. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego.

 

9. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej: Tygodnika NIEDZIELA, GOŚĆ NIEDZIELNY kupić można w zakrystii i u ministrantów przy wyjściu z kościoła.

 

10. Rozpoczęliśmy duszpasterską wizytę w rodzinach naszej parafii, zwaną kolędą. Celem kolędy jest wspólna modlitwa z błogosławieństwem domu oraz rozmowa na tematy życia religijnego w rodzinie i spraw duszpasterstwa w parafii.
Kolęda jest znakiem utrzymywania więzi z parafią, jako wspólnotą wiary, dlatego pragniemy odwiedzić wszystkie rodziny i wszystkich wiernych w parafii. Na kolędę powinien być stół nakryty białym obrusem, na nim ustawiony krzyż i dwie zapalone świece, naczynie z wodą święconą i kropidło oraz Księga Pisma Świętego, a gdy są dzieci w wieku szkolnym to także zeszyty z religii oraz indeksy kandydatów do Bierzmowania. Dokładny plan kolędy jest wywieszony w gablotach i umieszczony na stronie internetowej parafii, jednak może ulec małym zmianom.
 
Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa.