Logo RRNRuch Rodzin Nazaretańskich

 

 

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin.

 

Ruch wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+ 2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994 r.) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w 1985 r. w Warszawie wspólnotę ewangelizacyjną dążącą w oparciu o kierownictwo duchowe – do radykalizmu wiary przez ciągłe nawrócenie. Od 1987 r. Ruch Rodzin Nazaretańskich jest obecny w wielu diecezjach Polski, a także za granicą.

 

Nasza tożsamość

 

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

 

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

 

2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

 

3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja" (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

 

4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi" św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

 

5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.

 

6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

 

7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

 

Duchowość Ruchu została wyrażona głównie w pismach jego założycieli, przetłumaczonych na wiele języków: przede wszystkim w książce ks. T Dajczera „Rozważania o wierze" i w zeszytach z serii „Ku nowej ewangelizacji" oraz powstałych na ich podstawie publikacjach.

 

Formacja

 

Formacja w Ruchu jest realizowana poprzez:

 

  • codzienną modlitwę osobistą,
  • uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii,
  • lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych Ruchu,
  • kierownictwo duchowe,
  • spotkania w grupach formacyjnych,
  • rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki.

 

 

Spotkania w parafii Św. Józefa Rzemieślnika

 

Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich spotyka się w naszej parafii od roku 2013. Spotkania odbywają się raz w tygodniu – w piątek, po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 19.00), w świetlicy szkoły katolickiej, z wyłączeniem wakacji i ferii. Spotkania Ruchu są ogólnie dostępne i mogą brać w nich udział wszyscy, którzy wyrażą chęć uczestniczenia. Aktualnie w spotkaniach grupy uczestniczy kilka osób. Spotkanie ma formę wspólnego czytania i rozważania treści materiałów formacyjnych oraz dzielenia się świadectwem życia.

 

Ogólnopolska strona Ruchu Rodzin Nazaretańskich: www.rrn.info.pl