Zbiórki kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów odbywają się w sobotę o godzinie 11.00.

 

 

Informacje:

 

http://www.ddl.org.pl/

http://www.ddm.org.pl/portal/

http://www.adonai.oaza.pl/

 

Nasi Patroni.

 

Św. Dominik i św. Stanisław to patroni ministrantów. Kilka zdań z życiorysów, by można było ich troszkę poznać.

 

Św. Dominik Savio

 

 

Urodzony we Włoszech, w roku 1842, św. Dominik Savio żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosco, który kochał go jak syna. Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo że życie św. Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i pogodna świętość. Jest prawdziwym wzorem dla młodzieży. Pewnego razu napisał do przyjaciela : "Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki".

 

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Patron młodzieży polskiej, od roku 1647 jeden z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Urodził się w Rostkowie pod Przasznyszem w grudniu 1550 roku. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Mając lat czternaście wyprawiony został wraz ze starszym bratem, Pawłem do gimnazjum cesarskiego, prowadzonego przez jezuitów. Czyniąc postępy w nauce, żył równocześnie głębokim życiem religijnym, które bardzo wcześnie doszło do dojrzałości i rozkwitu. W czasie krótkiej, lecz niebezpiecznej choroby w zimie roku 1565 rozkwit ten zaznaczył się wyraźnie doznaniami mistycznymi, związanymi z gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Według jego własnej relacji, gdy spodziewał się już rychłej śmierci, wyprosił sobie Komunię świętą u św. Barbary. Ona to w towarzystwie dwóch aniołów przyniosła mu Eucharystię. W czasie tej choroby zjawiła mu się również Matka Boża z Dzieciątkiem, od której doznał cudu natychmiastowego powrotu do zdrowia z załączonym do tego daru rozkazem: "Wstąp do Towarzystwa Jezusowego". Odtąd zdecydowanie zmierzał do realizacji swojego powołania. 28 października 1567 roku został przyjęty przez generała zakonu św. Franciszka Borgiasza, do Towarzystwa Jezusowego. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem, zapadł w sierpniu następnego roku na malarię. Zmarł po kilku dniach w wigilię Wniebowzięcia.

 

Łacina w liturgii.

 

Kilka komend które stosuje się podczas liturgii (nie tylko kiedy jest sprawowana po łacinie). Każdy dobry ministrant powinien je znać. Miłego uczenia się.

 

Praeparatio ad processionem- przygotowanie do procesji wyjścia
Positio incensi- nałożenie kadzidła
Adoratio crucis- uwielbienie krzyża (pokłon)
Procedant– idźmy lub procedamus - idziemy
Sistant- stańmy
AdoratioSanctissimi- uwielbienie Najświętszego Sakramentu (przyklęknięcie)
Addexteram- na prawo
Adsinistram- na lewo
Salutatioaltaris- pozdrowienie ołtarza
Antealtare- przejdźmy przed ołtarz
Osculatioaltare- uczczenie ołtarza (pocałunek ołtarza)
Incensatioaltaris- okadzenie ołtarza
Adsedem- do sedille
Sedeant- usiądźmy
Surgant- powstańmy
Adaltare- podejdźmy do ołtarza
Ad sacristiam- do zakrystii
Procumbat- proszę położyć się
Singuliaccedant- proszę podchodzić pojedynczo
Genuflectant- proszę uklęknąć
Recedant- proszę wrócić
Omnessurgant- wszyscy powstańmy
Velociter– szybko lub velocitius - szybciej
Lente- powoli lub lentius - wolniej
Attende- ostrożnie, uważnie

 

Dokumenty.

 

Poniżej znajdują się linki do dokumentów. Zapoznanie się z ich treścią pomoże lepiej poznać zasady, przepisy liturgiczne obowiązujące w Kościele.

 

Dokumenty dotyczące Eucharystii

 

 

Pozostałe dokumenty

 

 

Przebieg Mszy św.


W jaki sposób zbudowana jest Msza św.?

Jak nazywają się jej poszczególne elementy?

Wersja uproszczona, dla tych którzy może nie są liturgistami, ale nie chcą być liturgicznymi matołkami.

 

1. Obrzędy wstępne

1. Wejście
2. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
3. Akt pokuty
4. Panie, zmiłuj się nad nami
5. Chwała na wysokości Bogu
6. Kolekta

2. Liturgia Słowa

1. I czytanie
2. Psalm responsoryjny
3. II czytanie
4. Aklamacja przed Ewangelią
5. Ewangelia
6. Homilia
7. Wyznanie wiary
8. Modlitwa powszechna

3. Liturgia eucharystyczna

1. Przygotowanie darów

* Procesja z darami
* Obmycie rąk
* Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami

2. Modlitwa eucharystyczna

* Dialog przed prefacją
* Prefacja
* Aklamacja Święty
* Wspomnienie tajemnicy dnia
* Epikleza
* Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja
* Aklamacja po przeistoczeniu
* Złożenie ofiary
* Modlitwy wstawiennicze
* Doksologia końcowa

3. Obrzędy komunii

* Modlitwa Pańska
* Obrzęd pokoju
* Baranku Boży
* Komunia Święta
* Modlitwa po komunii


4. Obrzęd zakończenia

1. Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłańskie
2. Rozesłanie