II Bieg charytatywny Caritas na rzecz uchodźców


                          Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza do udziału w BIEGU CHARYTATYWNYM CARITAS w dniu 23 czerwca (niedziela).

 

                          Bieg będzie połączony z festynem parafialnym przy parafii pw. św. Alberta w Zielonej Górze.

 

                          Bieg odbędzie się na trasie 5 km (mapka biegu znajduje się na plakacie)

 

                          Zapisy zawodników na www.super-sport.com.pl

                          Zapisy trwają do 18 czerwca! Wpisowe: 20zł na działania statutowe Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

                          Regulamin Biegu na stronie www.super-sport.com.pl oraz www.caritaszg.pl.

 

                          Zapraszamy do kibicowania i wspólnej zabawy z całymi rodzinami!

                          Szczegóły na www.caritaszg.pl