Pedagog rodziny

 

Wywiad z księdzem proboszczem Krzysztofem Koczem 

 

 

Kamil Krasowski: - Czego współcześni mężczyźni mogą nauczyć się od św. Józefa ?

Ks. Krzysztof Kocz: - Mężczyźni w Kościele, przynajmniej tak mi się wydaje, są tak trochę na uboczu, zaś inspirację religijną w większości rodzin przyjmują kobiety, matki. Trwająca w naszej diecezji peregrynacja skłania do tego, żebyśmy dostrzegli w św. Józefie takiego cichego pedagoga modlitwy. Odnosząc to do ojców czy małżonków chcemy ich uświadomić, że są oni takimi pedagogami modlitwy, a więc nie tylko tymi, którzy mówią, ale przede wszystkim mają pokazać swojej rodzinie jak należy się modlić, żeby przeżywać relację z Panem Bogiem. Drugi element, który wynika z postawy św. Józefa to praca. Postawa mężczyzn – ojców, mężów – w relacji do pracy jest szczególnym pedagogizowaniem dzieci, które wychowują, żeby pokazać im, że to co robią od tej najdrobniejszej czynności do tej największej powinno być zawsze robione rzetelnie i odpowiedzialnie, ponieważ z owoców naszej pracy korzystają inni. Trzeci element to wychowanie. Ojciec ma być przykładem troski o całościowe kształtowanie osobowości dziecka, co wynika ze zobowiązań chrztu św.

 

 

Kamil Krasowski: - Czy jako proboszcz przyzywa Ksiądz na co dzień opieki i wstawiennictwa patrona wspólnoty ?

Ks. Krzysztof Kocz: - Cały czas przyzywam jego wstawiennictwa w trosce o Kościół, który został mi powierzony – o ten materialny, ale przede wszystkim o Kościół duchowy, stworzony z ludzi. Dlatego pomyślałem sobie, że jeśli św. Józef był opiekunem Pana Jezusa od Jego najmłodszych lat, to może ja jako proboszcz, zacznę od tych najmłodszych w naszej parafii. Tak ostatni rok jako kapłani dość intensywnie poświęciliśmy dzieciom, pochylamy się nad młodzieżą, bo myślę, że dorośli również przy tym skorzystają.

 

 

Kamil Krasowski: - Które ze słów hasła peregrynacji przemawiają do Księdza najbardziej ?

Ks. Krzysztof Kocz: - Myślę, że kochać. Józef jako odpowiedzialny facet stanął przy Maryi z postawą miłości. Jego milczenie jest głosem wołającym w Ewangelii, ciągle widzimy go walczącego w trosce o Świętą Rodzinę, jednak wszystko to nie miałoby swojego odniesienia, gdyby nie było w tym miłości.

 

 

Foto: Karolina Krasowska

Ks. Krzysztof Kocz jest proboszczem parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli

 

Artykuł pochodzi z Tygodnika Katolickiego Niedziela-Aspekty (Nr 19, 12 V 2019).