Pasterka 2014 roku w obiektywie

 

Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczył i kazanie wygłosił nasz Ks. Proboszcz Prałat kanonik Józef Kocoł. W koncelebrze modlili się ks. Kanonik Józef Adamczak oraz Ks. kanonik dr Grzegorz Cyran. Świętą Liturgię uświetniła bardzo dobrze przygotowana Służba Ołtarza pod kierunkiem ks. wikariusza Michała Gławdela. W śpiewie pomogła nam Parafialna Schola pod opieką siostry organistki Magdaleny Idzik i Parafialna Orkiestra pod batutą pana Janusza Gabryelskiego. Nasza świątynia pomieściła licznie zebranych wiernych i gości.