WEZWANIE DO MODLITWY W INTENCJI SYNODU BISKUPÓW

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka niedziela 28 września br. została ustanowiona Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5-19 października 2014 r. Przedmiotem obrad Synodu będą „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji".

 

Odpowiadając na to papieskie wezwanie zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne naszej diecezji, obecne na jej terytorium wspólnoty życia konsekrowanego, katolickie ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji Synodu podczas Mszy św. i nabożeństw, nie tylko w samą niedzielę 28 września, ale również w dniach poprzedzających obrady Zgromadzenia oraz w trakcie prac synodalnych. Zapraszam także wszystkich wiernych, by intencję tę powierzali Bogu podczas modlitwy rodzinnej i osobistej, szczególnie przy odmawianiu różańca.

 

Czcigodnych Duszpasterzy proszę, by przypominali wiernym o potrzebie modlitwy za zgromadzenie synodalne oraz zatroszczyli się o uwzględnienie powyższej intencji w organizowanych czuwaniach modlitewnych i innych nabożeństwach.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 18 września 2014 r.