Warszawa, 4 lutego 2015 r.

 

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

 

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.

Czytaj więcej...

 

Pasterka 2014 roku w obiektywie

 

Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczył i kazanie wygłosił nasz Ks. Proboszcz Prałat kanonik Józef Kocoł. W koncelebrze modlili się ks. Kanonik Józef Adamczak oraz Ks. kanonik dr Grzegorz Cyran. Świętą Liturgię uświetniła bardzo dobrze przygotowana Służba Ołtarza pod kierunkiem ks. wikariusza Michała Gławdela. W śpiewie pomogła nam Parafialna Schola pod opieką siostry organistki Magdaleny Idzik i Parafialna Orkiestra pod batutą pana Janusza Gabryelskiego. Nasza świątynia pomieściła licznie zebranych wiernych i gości.

Czytaj więcej...

 

 

Dekret określający warunki oraz miejsca

zyskania odpustu zupełnego

w Roku Życia Konsekrowanego

 

 

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 23 listopada 2014 r., dotyczącego odpustu zupełnego z racji Roku Życia Konsekrowanego, wskazuję następujące świątynie w diecezji, w których przez cały okres trwania Roku Życia Konsekrowanego można uzyskać odpust zupełny:

 

Czytaj więcej...

 

 

Dzień modlitw w intencji

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

 

Niedziela 28 września 2014 r.

 

 

Niedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.

Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Czytaj więcej...

 

 

XXVI Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli

Czytaj więcej...