„24 godziny dla Pana”

4/5 marca 2016 - Światowa inicjatywa modlitewna 

w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

 

Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vultus, ogłaszającej trwający Jubileusz Miłosierdzia napisał m. in.:  

Inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest prowadzona w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach.

Odpowiadając na papieskie wezwanie pragniemy także naszej diecezji włączyć się w tę ogólnoświatową inicjatywę przez zapewnienie okazji do korzystania z sakramentu pokuty oraz poświęcenie trochę wieczornego czasu na modlitwę w następujących intencjach:

 • o pokój na świecie (Ukraina, Bliski Wschód),

 • za Ojczyznę,

 • o wolność dla prześladowanych chrześcijan,

 • za małżeństwa i rodziny,

 • za młodzież i w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,

 • o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,

 • za chorych i cierpiących,

 • za dzieło ewangelizacji w Kościele powszechnym i naszej diecezji. 

W naszej parafii inicjatywa „24 godziny dla Pana” będzie miała następującą formę:

 1. Piątek (4 marca) czas modlitwy od godz. 15.00 do 22.00
  • Godzina Miłosierdzia,

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu

  • Spowiedź św.

  • Droga Krzyżowa dzieci i Komunia św.

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu

  • Droga Krzyżowa dorosłych

  • Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym

  • Droga Krzyżowa młodzieży

  • Spowiedź św. do godz. 22.00

  • Różaniec,

  • Apel Jasnogórski.

 2. Sobota (5 marca) godz. od 6.15 do 8.00
  • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
  • Spowiedź św.
  • Msza św.
  • Różaniec
  • Msza św. 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

(11 lutego 2016 r.)

 Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

 

Drodzy bracia i siostry,

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują.

Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnęrozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Wybrany temat – „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie również, zgodnie z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4, 18-19). 

Czytaj więcej...

 

Komunikat dotyczący obchodów Dnia Życia Konsekrowanego

2 lutego 2016 r.

Tegoroczne obchody Dnia Życia Konsekrowanego (święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego) łączą się z zakończeniem Roku Życia Konsekrowanego.

2 lutego Msze św. pod przewodnictwem księży biskupów z udziałem osób konsekrowanych zostaną odprawione w następujących miejscach:

 • bp Tadeusz Lityński kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (oo. franciszkanie) w Zielonej Górze, godz. 18.00. O godz. 17.00 spotkanie osób konsekrowanych z Księdzem Biskupem w sali parafialnej, po Mszy św. – posiłek.

 • bp Stefan Regmunt – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. (oo. kapucyni), godz. 18.00. O godz. 17.00 spotkanie osób konsekrowanych z Księdzem Biskupem w sali parafialnej, po Mszy św. – posiłek.

Do udziału w uroczystościach zaproszone są siostry zakonne, zakonnicy, a także osoby służące Panu Bogu w instytutach świeckich oraz w indywidualnych formach życia konsekrowanego.

 

Plan peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM w diecezji

zielonogórsko-gorzowskiej

21 lutego – 5 marca 2016 r.

 

Niedziela, 21 lutego:

Gorzów Wlkp.

 • Bulwar nad Wartą

  • 15.30 – Oczekiwanie na przybycie Krzyża i Ikony

  • 16.00 – Powitanie Krzyża i Ikony

 • Katedra

  • 16.30 – Początek Drogi Krzyżowej ulicami miasta

 • Kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

  • 17.45 – Przygotowanie do Mszy św.

  • 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego

  • 19.15 – Czuwanie modlitewne

Czytaj więcej...

 

WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

 List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

 

50 lat temu - w dniu 28 października 1965 roku - Sobór Watykański II ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu międzyreligijnego na rzecz jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami. Zanim zaczęto powszechnie używać pojęcia „globalizacja”, Sobór już ukazywał wagę pierwiastka duchowego, obecnego we wszystkich religiach, uznając go za konieczny fundament jedności wspólnoty ludzkiej na obszarze całej naszej planety. Opowiedzenie się za dialogiem międzyreligijnym stało się profetycznym głosem Kościoła u progu epoki globalizacji.

Czytaj więcej...