Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. Uchodźców

 

Warszawa, dnia 8 września 2015 r.

 

1.         „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25,35). Tymi słowami Jezus Chrystus wzywa każdego z nas – szczególnie w obecnym czasie, gdy tak wielu uchodźców przeżywa dramat wojen i niebezpieczeństwa utraty życia – do przyjścia im z pomocą, do chrześcijańskiej gościnności.

 

2.         Przede wszystkim prosimy o modlitwę w intencji pokoju na świecie oraz w intencjach uchodźców, którzy opuścili swoją ojczyznę, aby uchronić własne życie i życie swoich dzieci. Pamiętajmy przed Bogiem także o tych, którzy opiekują się osobami zmuszonymi do przesiedlenia się.

Czytaj więcej...

 

Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych

 

Dnia 25 sierpnia br., w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W sesji wziął udział Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Czytaj więcej...

 

Propozycja pielgrzymki do Ziemi Świętej

 

Dzień 1 18-10-2015

Dzień przeznaczony na przejazd do Izraela. Zbiórka uczestników pielgrzymki o godzinie 14.00 przy kościele. Następnie przejazd do Warszawy skąd udamy się do Tel Avivu. Wylot z Warszawy nastąpi o godzinie 22.30 , przylot do Tel Avivu następnego dnia o godzinie 03.25. Po odprawie bagażowo - paszportowej przejazd na nocleg do Betlejem.

Uwaga! Wydruku potwierdzenia na przelot nie należy niszczyć, gdyż służy do przelotu tam i z powrotem(każdy uczestnik otrzyma takie potwierdzenie na miejscu zbiórki).

Dzień 2

14.00 – zbiórka uczestników wyjazdu przy recepcji w hotelu skąd udamy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego - wybudowanej ponad grotą uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Kościół ten jest jedną z najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa. W Betlejem odwiedzimy także Grotę Mleczną, w której jak głosi tradycja znalazła schronienie Święta Rodzina w drodze do Egiptu. Tego dnia planowana jest wspólna Msza Św. w kościele Św. Katarzyny – kościele bezpośrednio przylegającym do Bazyliki Narodzenia Pańskiego.

Dzień 3

Zwiedzanie Jerozolimy, w czasie którego poznamy między innymi Górę Oliwną. Na położonej na wschód od Starego Miasta Górze Oliwnej znajduje się przede wszystkim najstarszy i największy na świecie cmentarz żydowski oraz wiele kościołów upamiętniających wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa i Jego wniebowstąpieniem. Na Górze Oliwnej odwiedzimy miejsce Wniebowstąpienia(wstęp około 1$), Kościół Ojcze Nasz (wstęp około 3$), a także Kościół „Jezus Zapłakał”, Ogród Oliwny, Kościół Wszystkich Narodów ze skałą, na której Chrystus się modlił przed pojmaniem oraz Grotę Zdrady i Grób MB. Tego dnia będziemy także uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej na Via Dolorose i w Bazylice Grobu Pańskiego. Via Dolorosa to Droga Męki - nazwa uliczek w Jerozolimie, którymi przed prawie dwoma tysiącami lat szedł Chrystus dźwigając swój krzyż na Golgotę. Bazylika Grobu Pańskiego stoi na prawdziwym miejscu ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania Chrystusa. Na początku I wieku był tu nieużywany kamieniołom. Według Ewangelii św. Jana (19, 17 i 41-2) ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło na przypominającym wyglądem czaszkę miejscu, poza murami miasta i niedaleko grobów. Archeolodzy odkryli groby pochodzące z tego okresu, więc miejsce to zgadza się z tekstem Ewangelii. Nocleg w Betlejem

Dzień 4

Pobyt nad Jeziorem Genezaret. W czasie tego pobytu nawiedzimy Górę Błogosławieństw - miejsce, z którym tradycja wiąże Jezusowe "kazanie na górze". Jest to wzniesienie górujące nad Jeziorem Genezaret na wysokości 150 m. Nad samym Jeziorem Genezaret odwiedzimy Kościół Cudownego Rozmnożenia Chleba i Ryb. W kościele tym, który wybudowano tu w IV wieku, ołtarzem była skała, na której Jezus miał położyć rozmnażane chleby. Drugim sanktuarium znajdującym się nad samym jeziorem, jest kościółek Prymatu św. Piotra. To tu po raz trzeci ukazał się zmartwychwstały Jezus swoim uczniom wracającym z nieudanego połowu ryb. Następnie spożyli z Nim wspólnie śniadanie złożone z chleba i pieczonych ryb. Skała na której przygotowano wtedy posiłek wznosi się dziś z posadzki kościółka przed jego ołtarzem. Pielgrzymi klęcząc, dotykają skały rękoma i ją całują. Nazywa się Mensa Christi czyli Stół Chrystusa. Nieopodal sanktuarium znajduje się statua Chrystusa i klęczącego przed nim św. Piotra wyznającego mu swoją miłość. Nawiązuje ona do słów Chrystusa wypowiedzianych wtedy w tym miejscu: „Paś baranki moje!” ( J 21, 15 ). Tak zaczęła się trwająca do dziś historia urzędu papieża. Zobaczymy także Dom św. Piotra w Kafarnaum (wstęp około 2$). Nazwa miasta nie jest nigdy wymieniana w Starym Testamencie, wiadomo jednak, że istniało już w II wieku p.n.e. W czasach Chrystusa miało pewne znaczenie będąc miastem nadgranicznym, siedzibą oddziału wojsk rzymskich i miejscem poboru podatku celnego. Jak podaje Ewangelia wg św. Mateusza, Chrystus na początku swej publicznej działalności opuścił rodzinne Nazaret i udał się do Kafarnaum, które stało się jego miastem. To w nim nauczał w miejscowej synagodze, uzdrawiał chorych (teściową Piotra, córkę Jaira, paralityka, sługę centuriona) i wypędzał złe duchy. Na nocleg tego dnia udamy się do Betlejem. Zanim jednak tam dotrzemy będziemy mieli możliwość wejścia do wód Jordanu w miejscowości Yardenit.

Dzień 5

Po śniadaniu udamy się do Ain Karem. Ain Karem znajduje się 7 km na zachód od centrum Jerozolimy. Nazwy tej nie wymienia żaden z Ewangelistów, jednak tradycja chrześcijańska wiąże tę miejscowość z opisaną w Ewangelii według św. Łukasza wizytą Maryi u krewnej - z nawiedzeniem św. Elżbiety. Poniżej Kościoła Nawiedzenia znajduje się miejsce narodzin Św. Jana Chrzciciela, nad którym obecnie wznosi się kościół pod jego wezwaniem. Następnie przejedziemy przez fragment pustyni Judzkiej do Jerycha, gdzie zobaczymy Sykomorę – drzewo, na które wspiął się Zacheusz i Górę Kuszenia. Będziemy mieli także możliwość sprawdzenia, czy w źródle Eliasza rzeczywiście płynie słodka woda. Z Jerycha udamy się nad Morze Martwe. Akwen ten nie jest w rzeczywistości żadnym morzem, tylko śródlądowym jeziorem usytuowanym w najniższym punkcie Ziemi. Położone jest na 400 metrach poniżej poziomu morza, a w najgłębszym miejscu jego dno obniża się o kolejne 400 metrów. Morze Martwe jest także najbardziej zasolonym zbiornikiem wodnym, wielokrotnie bardziej niż Morze Śródziemne, Pacyfik czy Atlantyk. (możliwość krótkiej kąpieli). Przed powrotem na nocleg w Betlejem nawiedzimy Betanię, gdzie znajduje się dom Łazarza i jego Sióstr Marii oraz Marty. Dom w Betanii to miejsce wskrzeszenia Łazarza oraz namaszczenia Jezusa.

Dzień 6

Przejazd do Kany Galilejskiej. W tym arabskim miasteczku Jezus dokonał pierwszego cudu przemieniając na weselu wodę w wino. Tutaj też uzdrowił syna urzędnika królewskiego. Z Kany pochodził apostoł Natanael (Bartłomiej). Po pobycie w kościele wybudowanym na miejscu cudu udamy się do Nazaretu. Obecnie Nazaret jest dość dużym miastem ale 2000 lat temu była to niewielka osada. W Nazarecie udamy się do Bazyliki Zwiastowania. Nowoczesna bazylika stanęła w miejscu kościoła z XVIII wieku, w którym pokazywano grotę. W grocie tej „według tradycji” miało miejsce Zwiastowanie. Kościół XVIII-wieczny, stosunkowo niewielki, z powodów politycznych wybudowany naprędce i niegodny tak ważnego wydarzenia zbawczego, postanowiono zburzyć i wybudować aktualną bazylikę. Przy tej okazji przeprowadzono badania archeologiczne, które potwierdziły prawdziwość tradycji. W tym samym miejscu już krzyżowcy w XII wieku wybudowali duży kościół. Uciekli się do kilku sztuczek architektonicznych zastosowanych tylko po to, aby chronić Grotę. Oczywiście my tak jak całe rzesze innych pielgrzymów podejdziemy do Groty Zwiastowania i do kościoła górnego, w którym kamienne ściany bazyliki są udekorowane bogatą kolekcją fresków przedstawiających różne wyobrażenia Maryi z Dzieciątkiem - dar Kościołów chrześcijańskich z całego świata. W mieście tym odwiedzimy także kościół św. Józefa Żywiciela, wybudowany w 1914 r. na terenie uważanym za tradycyjne miejsce warsztatu ciesielskiego św. Józefa. Zobaczymy Źródło Maryi - niepozorne dziś ujęcie wody poniżej kościoła Archanioła Gabriela przy Paul VI St. Ponieważ niektórzy ludzie uważają, że to tutaj Archanioł Gabriel ukazał się Maryi, wierzą oni również, że woda ze źródła ma właściwości lecznicze. Z Nazaretu udamy się do Hajfy. Mówi się często, że w Jerozolimie się modlą, w Tel Awiwie - tańczą, a w Hajfie pracują. Okazuje się, że jest więcej niż szczypta prawdy w tym powiedzeniu. Pośród pięknie utrzymanych, falujących pagórków Perskich Ogrodów leży przykryta złotą kopułą świątynia bahaistów, największa atrakcja Hajfy. Po obejrzeniu ogrodów udamy się do sanktuarium "Stella Maris" na Górze Karmel oraz do groty proroka Eliasza. Na nocleg powrócimy do Betlejem.

Dzień 7

W tym dniu odwiedzimy w Jerozolimie Kościół św. Anny (wstęp około 3$). Kościół ten uważany jest za najpiękniejszy przykład architektury krzyżowców w Jerozolimie. Jednak jego popularność wśród pielgrzymów wynika bardziej z tradycyjnych wierzeń, że krypta znajduje się na miejscu domu Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Obok kościoła rozciągają się imponujące ruiny, które otaczają biblijną sadzawkę Betesda. Następnie udamy się na Syjon. W czasie naszego przejścia przez Stare Miasto zatrzymamy się przy Ścianie Płaczu – jednego z najbardziej niezwykłych miejsc w całej Jerozolimie, miejsca, w którym Żydzi opłakują zniszczenie i brak świątyni. Syjon to część wzgórza na południe od Starego Miasta. Na tym niewielkim obszarze znajduje się kilka najważniejszych miejsc w Jerozolimie, w tym prawdopodobne miejsce Ostatniej Wieczerzy i mniej prawdopodobne miejsce spoczynku Dawida. Tam też nawiedzimy klasztor i kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który jest jednym z najbardziej znanych miejsc na Górze Syjon. Odwiedzimy również Kościół św. Piotra In Gallicantu (wstęp około 3$), który stoi według tradycji tam, gdzie apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Uważa się, że wcześniej w tym miejscu znajdował się dom najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. Nocleg w Betlejem.

Dzień 8

Dzień rozpoczniemy od pobytu na krańcach Betlejem gdzie znajduje się Pole Pasterzy, następnie udamy się do Hebronu – palestyńskiego miasta położonego ok. 35 km na południe od Jerozolimy. My udamy się do meczetu-synagogi położonego nad pieczarą zwaną Makrela, w której znajdują się groby Patriarchów. Jest to miejsce pielgrzymek dla muzułmanów, chrześcijan i żydów. Na terenie Hebronu znajduje się również dąb, pod którym według tradycji znajdował się namiot Abrahama. Teren ten wykupił w 1866 Rosyjski Kościół Prawosławny i zlokalizował w sąsiedztwie drzewa monaster Trójcy Świętej i Świętych Praojców. Nocleg w Betlejem.

Dzień 9 26-10-2015

Wyjazd na lotnisko do Tel Avivu, skąd o godzinie 06.10 nastąpi wylot do Warszawy. Zakończenie pielgrzymki w miejscu zbiórki z dnia pierwszego.

 

Cena: 1670,00 PLN oraz 460,00 USD

 

Cena obejmuje: Przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie w hotelu *** - pokoje 2 lub 3-osobowe z łazienkami, do pokoju jedno-osobowego dopłata 250 USD, śniadania od 2-go do 8-go dnia i obiadokolacje od 2-go do 8 dnia, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW.

 

Cena nie obejmuje: opłat wstępów oraz bakszyszu (napiwku) w wysokości 1 dolara dziennie dla kierowcy.

 

Uwaga!

Ceny wstępów podano według cen z lutego 2015 roku i dlatego mogą się minimalnie zmienić.

 

Uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W takim przypadku należy to pisemnie zgłosić przedstawicielowi Biura. Koszt takiego ubezpieczenia to około 3% ceny wyjazdu.

Uczestnik może skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W takim przypadku

 

Warszawa, 4 lutego 2015 r.

 

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

 

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.

Czytaj więcej...

 

Pasterka 2014 roku w obiektywie

 

Mszy Świętej Pasterskiej przewodniczył i kazanie wygłosił nasz Ks. Proboszcz Prałat kanonik Józef Kocoł. W koncelebrze modlili się ks. Kanonik Józef Adamczak oraz Ks. kanonik dr Grzegorz Cyran. Świętą Liturgię uświetniła bardzo dobrze przygotowana Służba Ołtarza pod kierunkiem ks. wikariusza Michała Gławdela. W śpiewie pomogła nam Parafialna Schola pod opieką siostry organistki Magdaleny Idzik i Parafialna Orkiestra pod batutą pana Janusza Gabryelskiego. Nasza świątynia pomieściła licznie zebranych wiernych i gości.

Czytaj więcej...