Ks. Józef Kocoł

 

 

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. prałat Józef Kocoł, proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli i dziekan Dekanatu Nowa Sól.

Czytaj więcej...

 

1 maja br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące repatriacji. Ułatwią one powrót do Ojczyzny naszym rodakom zamieszkałym obecnie za granicą, zwłaszcza na terenach byłego ZSRR. Polski rząd zapewnia konieczną pomoc materialną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów oraz odpowiednie środki na remont i wyposażenie. Prosi jednocześnie o pomoc w poszukiwaniu wolnych lokali, w których mogliby zamieszkać powracający do kraju, o wskazywanie wolnych miejsc pracy, a także o pomoc w ułatwieniu integracji repatriantów poprzez otwieranie lokalnych społeczności na ich potrzeby. Wszelkie konstruktywne propozycje można zgłaszać do Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (tel. 22 515 22 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 

W dniach 09-11 czerwca 2017 w Głogowie odbędą się kolejne REKOLEKCJE DLA PAR NIESAKRAMENTALNYCH w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na szukanie komentarza duchowego dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Rekolekcje rozpoczną się w domu „Uzdrowienia chorych” w Głogowie przy pl. kolegiackim 10, o godz. 18.00 , zakończą się w niedziele obiadem w południe. Koszt pobytu w domu od osoby 150 zł . Zapewne właściwa zachęta ze strony duszpasterzy może przyczynić się do wzięcia udziału tych małżeństw w rekolekcjach. Pełna informacja o programie na stronie: www.kolegiata.com.pl 

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają :  

Ks. Rafał Zendran - Pl. Kolegiacki 10, 67-200 Głogów tel. (76) 834 07 10 , tel 722 322 122

Ks. Rafał Zendran

Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Nieskaramentalnych. 

 

 

 PROGRAM REKOLEKCJI 

Piątek – 09 czerwca

 

18.00 – Przyjazd, zakwaterowanie

 19.00 – Kolacja

20.00 - Konferencja I + Adoracja Najśw. Sakramentu (kaplica)

 

Sobota –10 czerwca

 

8.00 – Jutrznia (aula ) brewiarze

8.30 – Śniadanie

9.30 – Konferencja II (kaplica)

11.30 – Eucharystia (kaplica)

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia. + Konferencja III (aula)

16.30 – Spotkanie w grupach ( grupy dzielenia) (rozpoczęcie w auli)

18.30 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica)

20.30 – Wspólne Spotkanie przy stole (sala na dole )

 

Niedziela – 11 czerwca

 

8.00 – Jutrznia (aula)

8.30 – Śniadanie

9.00 – Konferencja IV (aula)

10.45 – Eucharystia (Kaplica )

12.00 – Obiad

 

 
W najbliższy wtorek udam się do Asyżu na spotkanie modlitewne w intencji pokoju, w trzydzieści lat od tego historycznego, zwołanego przez św. Jana Pawła II. Wzywam parafie, stowarzyszenia kościelne i poszczególnych wiernych całego świata do przeżycia tego dnia jako Dnia Modlitwy o Pokój.
 
Dzisiaj, jak nigdy w dziejach, potrzebujemy pokoju w tej wojnie, która toczy się wszędzie na świecie. Módlmy się o pokój! Idąc za przykładem świętego Franciszka - człowieka braterstwa i łagodności - wszyscy jesteśmy wezwani do zaproponowania światu mocnego świadectwa naszego wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju i pojednania między narodami.
 
A zatem we wtorek wszyscy złączmy się w modlitwie: niech każdy wybierze czas, jaki może, aby modlić się o pokój. Cały zjednoczony świat.
 
We wtorek 20 września - Zapraszamy do modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, Różańcem i na Msze św. o godz. 18.00 

 

Drodzy Diecezjanie, Kochani Młodzi, 

Przed nami nadzwyczajne wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nasz kraj będzie gospodarzem spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodymi ludźmi z całego świata.

W drodze do Krakowa wielu pielgrzymów zatrzyma się także w naszej diecezji. Chcemy przyjąć każdego z polską gościnnością w naszych miastach, wsiach, parafiach i rodzinach, a tuż przed wyjazdem do Krakowa spotkać się razem w Świebodzinie, diecezjalnej stolicy Bożego Miłosierdzia. Dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Lubuskiego Uwielbienia, które odbędzie się 23 lipca br. pod świebodzińską figurą Chrystusa Króla. Rozpoczęcie o godz. 16.00. 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski