WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

 List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

 

50 lat temu - w dniu 28 października 1965 roku - Sobór Watykański II ogłosił deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu międzyreligijnego na rzecz jedności rodzaju ludzkiego, pokoju i współpracy między narodami. Zanim zaczęto powszechnie używać pojęcia „globalizacja”, Sobór już ukazywał wagę pierwiastka duchowego, obecnego we wszystkich religiach, uznając go za konieczny fundament jedności wspólnoty ludzkiej na obszarze całej naszej planety. Opowiedzenie się za dialogiem międzyreligijnym stało się profetycznym głosem Kościoła u progu epoki globalizacji.

Czytaj więcej...

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - 17.01.2016 r.

 


„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

Drodzy Bracia i Siostry!

W bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia przypomniałem, że „są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca” (Misericordiae Vultus, 3). Miłość Boga pragnie dotrzeć do wszystkich i do każdego człowieka, przekształcając tych, którzy przyjmują uścisk Ojca w tak wielu gościnnych ramionach, otwierających się i obejmujących ich, by każdy wiedział, że jest kochany jak dziecko i poczuł się „u siebie” w jednej rodzinie ludzkiej. W ten sposób Bóg otacza swą ojcowską troską wszystkich ludzi, jak to czyni pasterz ze swoją owczarnią, ale przede wszystkim jest wrażliwy na potrzeby owcy zranionej, zmęczonej lub chorej. Jezus Chrystus mówił nam tak o Ojcu, chcąc ukazać, że On pochyla się nad każdym człowiekiem nękanym przez nędzę fizyczną lub moralną, a im bardziej pogarsza się jego sytuacja, tym bardziej ujawnia się skuteczność Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej...

 

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI,

ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ” (Mt 5, 7)

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

w związku z inauguracją Roku Miłosierdzia w Kościele katolickim

 

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia tego roku, a zakończą 20 listopada 2016 roku. Przez cały ten okres będziemy kontemplować tajemnicę miłosierdzia Bożego. Papież uznał, że w czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do złych wiadomości i największych okrucieństw, świat potrzebuje odkrycia, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. W sposób szczególny swoje miłosierdzie Bóg potwierdził nam w Chrystusie przez zbliżenie się do nas i zamieszkanie między nami – przez to, że „do końca nas umiłował” (por. J 13, 1). W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, miłosierdzie oznacza bowiem przede wszystkim wierność Boga względem Jego ludu i wobec zobowiązań wynikających z przymierza – pomimo ludzkiego nieposłuszeństwa. Rok Miłosierdzia jest nam dany po to, aby oprócz łagodnego dotyku przebaczenia Boga doświadczyć w naszym życiu także Jego obecności obok nas i Jego bliskości i aby odkryć, iż Miłosierdzie Boże może być dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. 

Czytaj więcej...

 

Komunikat ws. inicjatywy „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”

 Zbliża się kolejna rocznica dramatycznych wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Ojciec Święty Jan Paweł II – na znak solidarności z Polakami przeżywającymi te trudne chwile – zapalił symboliczną świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. 

 Instytut Pamięci Narodowej, zainspirowany przykładem Papieża Polaka, pragnie upamiętnić te bolesne wydarzenia poprzez kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Do udziału w niej zaproszono także Kościół katolicki w Polsce. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, obradująca 23 listopada br. na Jasnej Górze, po zapoznaniu się z założeniami kampanii, podjęła decyzję o przyjęciu zaproszenia. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zapalenia symbolicznej świecy 13 grudnia br. o godz. 19.30 w duchu pamięci o ofiarach stanu wojennego. Biskupi proponują także, aby podczas Mszy Świętych w najbliższą niedzielę objąć modlitwą szczególnie tych, którzy zginęli lub cierpieli broniąc godności człowieka. 

 

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 10 grudnia 2015 r.

 

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH

od soboty 12 XII do środy 16 XII 2015 r.

 

Sobota 12.12.2015 Rozpoczęcie renowacji misji

18.00 – Msza Św. z nauką misyjną

 

Niedziela 13.12.2015

7.30, 9.30, 12.30, 14.00 – Msze z nauką dla wszystkich

11.00 – Msza z nauką dla dzieci

18.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży (kandydaci do Bierzmowania)

 

Poniedziałek 14. 12. 2015

6.30 - Msza św. Roratnia z udziałem małych dzieci i starszych

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza Św. z nauką misyjną dla starszych

16.00 – Różaniec

16.30 – Msza Św. z nauką misyjną dla starszych

18.00 - Różaniec

18.30 – Msza Św. z nauką misyjną dla starszych

 

Wtorek 15. 12. 2015

6.00 – 7.00 – spowiedź św. dorosłych

6.30 - Msza Roratnia dla dzieci

8.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

8.30 – 9.00 – spowiedź dorosłych

9.00 – Msza Św. z nauką misyjną

10.15 – 11.00 Spowiedź uczniów Zespołu Szkół Katolickich

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 – 16.30 – spowiedź św. dla wszystkich

16.30 – Msza Św. z nauką misyjną

17.30 – 18.30 – spowiedź św. dla wszystkich

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza Św. z nauką misyjną

19.30 – 20.00 - Spowiedź św. dla kandydatów do Bierzmowania i dla starszej młodzieży

 

Środa 16. 12. 2015

6.30 - Msza Roratnia dla dzieci

8.30 – Różaniec

9.00 – Msza z nauką misyjną dla całych rodzin (rodzice z dziećmi) i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

16.00 – Różaniec

16.30 – Msza z nauką misyjną dla całych rodzin (rodzice z dziećmi) i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

18.00 – Nowenna do MBNP. z różańcem

18.30 – Msza z nauką misyjną dla całych rodzin (rodzice z dziećmi) i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.