Zawiadamiamy, że w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli swoją ziemską pielgrzymkę zakończył sp. ks. kan. Józef Adamczak, rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.
 
Śp. ks. kan. Józef Adamczak urodził się 6 marca 1956 r. w Kargowej, w rodzinie Stanisława i Marii. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie w 1975 r. rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. 17 maja 1981 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Kożuchowie (1981-1983), Nowej Soli (par. św. Michała Arch., 1983-1988) i Gorzowie Wlkp. (par NMP Królowej Polski, 1988-1989). 25 sierpnia 1989 r. został proboszczem w Gądkowie Wielkim. Pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 2004 r., kiedy powierzono mu urząd proboszcza w Przyborowie. 1 sierpnia 2013 r. ze względu na zły stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza. Zamieszkał wówczas jako rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, gdzie w miarę posiadanych sił pomagał w duszpasterstwie. W roku 1998 otrzymał godność kanonika R.M.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Józefa Adamczak odbędą się według następującego porządku:
 
Środa 27 czerwca 2018 r.
godz. 20.00 - msza św. dla duchowieństwa Dekanatu Nowa Sól w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
 
Czwartek 28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00 - rozpoczęcie czuwania modlitewnego w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
godz. 11.00 - msza św. pogrzebowa
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz w Otyniu, gdzie zostaną odprawione dalsze obrzędy pogrzebowe.
 
Po pogrzebie Czcigodni Księża zaproszeni są na posiłek do restauracji "Korona" (ul. M. Konopnickiej).
 
Polecajmy zmarłego Kapłana Miłosierdziu Bożemu.
 
                                                                                                            ks. Andrzej Sapieha
                                                                                                            Notariusz Kurii

 

 Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

 

Po zakończeniu czasu przygotowania nasz diecezjalny synod rozpoczyna swoje obrady. Ponad dwieście osób, duchownych i świeckich, reprezentujących różne stany życia i środowiska duszpasterskie naszej diecezji zostało wezwanych przez biskupa do bezpośredniego udziału w sesjach synodalnych.  Ponieważ sesja inauguracyjna synodu, która ma głównie charakter liturgiczny i modlitewny, jest ważnym wydarzeniem w życiu naszego Kościoła lokalnego, dlatego biskup diecezjalny zaprasza na nią nie tylko bezpośrednich uczestników synodu, ale także delegacje wszystkich parafii oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

 

LIST PASTERSKI
Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego
 na Wielki Post 2018 roku

 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

   Tegoroczna Środa Popielcowa zbiegła się z Dniem Zakochanych, któremu patronuje święty Walenty. Pojawiły się kolejki w kwiaciarniach i sklepach z upominkami, zapełniły się stoliki w kawiarniach i restauracjach. W naszych domach i w międzyludzkich relacjach choć na chwilę poprawiła się atmosfera. Zakochani, czy niegdyś zaślubieni na różny sposób próbowali w tym dniu wyprzedzać się w miłości. W tym samym czasie nasze świątynie wypełniały się wiernymi, którzy pragnęli przeżyć obrzęd posypania głów popiołem i przyjąć słowo na wielkopostną drogę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Czytaj więcej...