PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

 

  

Sobota 15. 12. 2018  Godz. – 18.00 – Msza Św. i rozpoczęcie rekolekcji

 

Niedziela 16. 12. 2018

7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.30 – Msze z nauką dla wszystkich                                                       

19.30. Po Mszy św. spotkanie z młodzieżą –kandydaci do bierzmowania, ubiegłoroczni bierzmowani i młodzież starsza)

 

Poniedziałek 17. 12. 2018

 

6.30 -  Msza św. Roratnia

9.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.00 – Msza Św. Roratnia z nauką rekolekcyjną  dla dzieci ze szkół podstawowych

18.30 – Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

19.30 – Nauka stanowa dla małżeństw

 

Wtorek  18. 12. 2018 

 

6.00 – 7.15 – spowiedź św. adwentowa dla wszystkich

6.30 - Msza Roratnia

8.30 – 10.00 – spowiedź adwentowa 

9.00 –   Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla starszych

16.30 – 18.00 – spowiedź św. adwentowa dla rodziców z dziećmi szkół podstawowych.

17.00 – Msza Św. Roratnia z nauką rekolekcyjną  dla rodziców z dziećmi szkół podstawowych

18.00 – 19.00 – spowiedź św. adwentowa dla rodziców z młodzieżą gimnazjalną, ponadgimnazjalną i starszą                           

 18.30 –  Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

 

 

 

 

 

Zawiadamiamy, że w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli swoją ziemską pielgrzymkę zakończył sp. ks. kan. Józef Adamczak, rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.
 
Śp. ks. kan. Józef Adamczak urodził się 6 marca 1956 r. w Kargowej, w rodzinie Stanisława i Marii. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie w 1975 r. rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. 17 maja 1981 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Kożuchowie (1981-1983), Nowej Soli (par. św. Michała Arch., 1983-1988) i Gorzowie Wlkp. (par NMP Królowej Polski, 1988-1989). 25 sierpnia 1989 r. został proboszczem w Gądkowie Wielkim. Pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 2004 r., kiedy powierzono mu urząd proboszcza w Przyborowie. 1 sierpnia 2013 r. ze względu na zły stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza. Zamieszkał wówczas jako rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, gdzie w miarę posiadanych sił pomagał w duszpasterstwie. W roku 1998 otrzymał godność kanonika R.M.
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Józefa Adamczak odbędą się według następującego porządku:
 
Środa 27 czerwca 2018 r.
godz. 20.00 - msza św. dla duchowieństwa Dekanatu Nowa Sól w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
 
Czwartek 28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00 - rozpoczęcie czuwania modlitewnego w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
godz. 11.00 - msza św. pogrzebowa
Po zakończeniu mszy św. uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz w Otyniu, gdzie zostaną odprawione dalsze obrzędy pogrzebowe.
 
Po pogrzebie Czcigodni Księża zaproszeni są na posiłek do restauracji "Korona" (ul. M. Konopnickiej).
 
Polecajmy zmarłego Kapłana Miłosierdziu Bożemu.
 
                                                                                                            ks. Andrzej Sapieha
                                                                                                            Notariusz Kurii

 

 Sesja inauguracyjna I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

 

Po zakończeniu czasu przygotowania nasz diecezjalny synod rozpoczyna swoje obrady. Ponad dwieście osób, duchownych i świeckich, reprezentujących różne stany życia i środowiska duszpasterskie naszej diecezji zostało wezwanych przez biskupa do bezpośredniego udziału w sesjach synodalnych.  Ponieważ sesja inauguracyjna synodu, która ma głównie charakter liturgiczny i modlitewny, jest ważnym wydarzeniem w życiu naszego Kościoła lokalnego, dlatego biskup diecezjalny zaprasza na nią nie tylko bezpośrednich uczestników synodu, ale także delegacje wszystkich parafii oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń.

Czytaj więcej...